Kunstzinnige basisschool waarbij talentontwikkeling voorop staat

De Waterlelie profileert zich sinds 2001 als een kunstzinnige basisschool. Wij vinden het belangrijk om kinderen een zo breed mogelijke ontwikkeling mee te geven richting de toekomst en zijn ervan overtuigd dat de inzet van talentontwikkeling bijdraagt aan de verhoging van de leeropbrengsten en het zelfvertrouwen van de leerlingen.

In het curriculum worden de creatieve vakken structureel opgenomen in alle groepen. In de bewegingslessen is ook aandacht voor dans. Actieve leesbevordering en Bibliotheek op School worden in elke groep ingezet.
Daarnaast besteden we ook in de pauze aandacht aan verschillende sporten, onder begeleiding van sportdocenten. Een vakdocent muziek geeft wekelijks aan alle groepen les. IKEI (ieder kind een instrument) is voor de groepen 5 en 6. 

Door kinderen in aanraking te brengen met verschillende talentactiviteiten doen leerlingen ervaringen op ter versterking van hun persoonlijke ontwikkeling. Zij breiden hun leef- en belevingswereld uit, leren een eigen inbreng te hebben, leren zichzelf te uiten. Dit vergroot hun zelfkennis en geeft zelfvertrouwen.

Talentontwikkeling is niet een doel op zich maar een middel om tot (leer)ontwikkeling te komen.

Heeft u vragen of wilt u een keertje komen kijken? U kunt ons altijd bellen of mailen naar waterlelie@obs-de-waterlelie.nl 


Veluwemeer 1

3068 KM Rotterdam

010-4211020

waterlelie@nullobs-de-waterlelie.nl