Boeiend onderwijs

Boeiend onderwijs

Wij werken op het gebied van taal en rekenen met de methodes: Taal Actief 4, Wereld in Getallen, Lijn 3.

Directe instructiemodel

Wij werken in de klas met het directe instructiemodel. Iedere les start met een gezamenlijke instructie, waarna de kinderen in drie niveaus verder werken. De snelle leerlingen gaan na deze korte instructie met hun eigen werk aan de slag en de kinderen die na de verdere instructie nog extra uitleg nodig hebben, komen bij de leerkracht aan de instructietafel voor een verlengde instructie (dit noemen we convergente differentiatie). Verder benoemt de leerkracht elke les de lesdoelen en evalueert hij deze met de kinderen aan het eind van de les, zodat uw kind elke dag thuis kan vertellen wat hij die dag geleerd heeft.

Opbrengstgericht werken

De school werkt sinds 2012 opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht maximaliseren van leerling-prestaties. Bij opbrengstgericht werken in het basisonderwijs benut een school de beschikbare informatie op leerling-, groeps- en schoolniveau, om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren en verbeteren. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt ook dat op opbrengstgerichte scholen de leerprestaties beter zijn.

Kanjertraining

Het aanleren en stimuleren van gezond en tolerant gedrag en sociale omgangsvormen maakt onderdeel uit van ons pedagogisch handelen. Op school worden kanjertrainingen (www.kanjertraining.nl) gegeven. Alle leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. Uitgangspunt van deze training is een positieve benadering, gebaseerd op de kanjerregels. Met de kanjertraining willen wij voorkomen dat er gepest wordt op onze school. Wanneer er toch sprake is van (cyber)pesten, is vroegtijdig signaleren en adequaat handelen uitermate belangrijk. Wij hanteren hierbij het pestprotocol, dat op aanvraag is in te zien. Hierbij is het ook belangrijk dat ouders en leerlingen gevallen van pesten melden bij de groepsleerkracht.

Engels

De Waterlelie vindt Engels op de basisschool heel belangrijk. Vanaf groep 1 krijgt uw kind 1x per week Engelse les. Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een logische keuze. Allereerst hebben jonge kinderen het vermogen een taal spelenderwijs te leren. Door bezig te zijn in een taal werken ze ongemerkt aan die taal. Dat vinden ze spannend en de motivatie voor spel, activiteiten en lessen in het Engels is groot. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie. In de groepen 1 t/m 8 wordt het Engels thematisch aangeboden m.b.v. de methode Join In.

Terug

Veluwemeer 1

3068 KM Rotterdam

010-4211020

waterlelie@nullobs-de-waterlelie.nl