obs De Waterlelie

obs De Waterlelie

‘De Waterlelie, daar waar uw kind tot bloei komt!’

‘De Waterlelie’ is een openbare basisschool. Dit houdt voor ons in, dat iedereen ongeacht geloof, ras of gezindte bij ons welkom is. Ons onderwijs is geënt op het uitdragen van een algemene levensvisie.

Wij staan voor een optimale ontwikkeling van alle leergebieden en van alle leerlingen, waarbij wij zorgen voor een doorgaande lijn voor groep 1 t/m groep 8.

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Creatieve ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling

Momenteel hebben we zo'n 200 leerlingen verdeeld over 9 groepen. We werken op school met zowel enkele jaargroepen als met combinatiegroepen.

Continurooster

Wij werken op onze school met een continurooster. Dit houdt in, dat we een aaneengesloten schooltijd met twee onderbrekingen hebben, te weten: de ochtend- en de lunchpauze. De kinderen zijn de gehele dag op school. Het gezamenlijke eten en drinken, onder toezicht van de groepsleerkracht, is een onderdeel van de schooldag.

 

 

 

Terug

Veluwemeer 1

3068 KM Rotterdam

010-4211020

waterlelie@nullobs-de-waterlelie.nl