Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR van de Waterlelie komt 5 keer per jaar bijeen voor overleg. We hebben het dan bijvoorbeeld over nieu...

Lees verder

Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Obs De Waterlelie is in het gelukkige bezit van een actieve ouderraad. De taken van de ouderraad zijn veelal van praktische aard. Zo speelt de ouderraad o.a. een grote rol bij de organisatie van het sinterklaasfeest, het versieren van de school voor de Ke...

Lees verder

Aannamebeleid

Aannamebeleid obs de WaterlelieInleiding:De Waterlelie is een openbare basisschool. Vanwege het openbare karakter van de school wordt bij de toelating van kinderen geen onderscheid gemaakt op basis van geloofsovertuiging, geslacht, huidskleur of ras. De t...

Lees verder

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of klacht? Je kunt ergens terecht! Klachten We hebben een procedure voor klachten en onvr...

Lees verder

Positie van school bij een echtscheiding

Positie van school bij een echtscheiding Steeds vaker wordt school geconfronteerd met ouders van leerlingen waarvan hun echtscheiding niet harmonieus verloopt en de gevolgen daarvan voor alle partijen ingrijpend zijn.De leerkrachten en directie...

Lees verder

Hulpouders

Hulpouders

De leerkrachten hebben regelmatig extra hulp van ouders nodig. Die ouderhulp wordt o.a. gebruikt bij bezoeken aan de kinderboerderij, museum, theater of bij de sportdagen. Voor informatie en aanmelding hierover kunt u terecht bij de groepsleerkracht. &nb...

Lees verder

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Van uw vrijwillige ouderbijdrage worden alle extra activiteiten, die voor de kinderen georganiseerd worden, betaald. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerstdiner, paasontbijt en schoolreis. U krijgt via wiscollect een betalingsverzoek dat u via een link kunt...

Lees verder

Veluwemeer 1

3068 KM Rotterdam

010-4211020

waterlelie@nullobs-de-waterlelie.nl