Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Van uw vrijwillige ouderbijdrage worden alle extra activiteiten, die voor de kinderen georganiseerd worden, betaald. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerstdiner, paasontbijt en schoolreis.

U kunt uw bijdrage a 45 euro voor 1 november storten op gironummer 6.200.459, oftewel IBAN rekeningnr NL59INGB0006200459 op naam van “Stichting Ouderfonds OBS de Waterlelie te Rotterdam” o.v.v. naam, kind en groep. De ouderbijdrage wordt elk schooljaar opnieuw vastgesteld. Indien u de ouderbijdrage niet betaalt, kan uw kind niet deelnemen aan de extra activiteiten.

Terug

Veluwemeer 1

3068 KM Rotterdam

010-4211020

waterlelie@nullobs-de-waterlelie.nl